Planerar du att digitalisera? Region Skåne erbjuder ekonomiskt stöd

Region Skåne gör årligen ett par utlysningar där Skånska små och medelstora företag får en chans att få ekonomiskt stöd vid digitalisering. Senast delades ca. 2 000 000 SEK ut till ett 15 tal företag i denna digitaliserade version av “Draknästet” och Packbridges Tony Spodnjak satt med i juryn för urvalsprocessen. Det går att få bidrag på upp till 250 000 kronor för förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

“Det har varit jättekul och inspirerande att sitta med i juryn och ta del alla innovativa förslag.” – säger Tony Spodnjak.

Fler utlysningar är att vänta under 2018. Vi kommer annonsera kommande utlysningar i Packbridge nyhetsbrev i god tid inför anmälan. Välkommen att sända in din anmälan då.

Digitalisering innebär i det här fallet att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Företag kan beviljas mellan 100 000 och 250 000 kronor. Företaget måste själv stå för minst hälften av de externa projektkostnaderna.

Ett skånskt små och medelstort företag är i det här fallet ett företag med mellan två och fyrtionio personer.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *