Platsen där industrin möter akademin – Packbridge Research Forum 2015, Medicon Village i Lund, 7 maj

Vad kan vi förvänta oss i nya material, vad innebär nanotekniken för förpackningsindustrin, hur blir förpackningens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, vad händer i konsumentens undermedvetna i butik, och så vidare? Det är frågor som ställs på sin spets på Packbridge Research Forum 2015 den 7 maj på Medicon Village i Lund. Låt oss presentera några av talarna.

Förpackningsforskning är ett stort, spännande och ständigt pågående arbete som försiggår på universitet och forskningsinstutitioner. Det spänner över tekniska utmaningar och praktiska lösningar men också över konsumentinteraktion och logistiklösningar.

Framtidens förpackningslösningar utarbetas redan idag men är kanske inte synliga för alla. Detta är något som vi vill ändra på genom att bjuda in till en dag av uppdatering på vad som händer inom förpackningsforskningsområdet och därmed vart förpackningsindustrin är på väg.

Vi kommer att presentera talare efter hand men kan redan nu introducera följande fyra inspirerande talare:

helena theanderHelena Theander, Programchef SIO Grafen

Grafen – framtidens material även inom förpackningsbranschen?
Grafen är bara ett atomlager tunt kol med har unika egenskaper, så som ogenomtränglighet för gaser och vätskor, genomskinligt, starkt , elektrisk och termiskt ledande. Vi berättar om pågående grafensatsningar i Sverige och specifikt om ett projekt med grafen som en barriär i förpackningsmaterial.

 

lars samuelsonLars Samuelson, Professor Lunds Tekniska Högskola

Nanoteknologi ökar värdet på en förpackning
Nanoteknologi kan möjliggöra energibesparingar för avancerad förpackningsteknologi, med en potential att stödja sensorer såväl som kommunikationssystem. Speciellt intressant är våra försök att omvandla solstrålning till energi till en låg kostnad med hjälp av vår unika ”nanowire” teknik.

 

axel steuwer 2Axel Steuwer, Business Development Manager, Invest in Skåne

Förpackningsmaterials forskning med neutron och synkotron källor: Max IV and ESS
Med två av världens ledande forskningsresurser, MAX IV and ESS, under byggande i Lund, placeras Skåne i en ledande position när det gäller avancerad material forskning. I denna presentation kommer vi att förklara fördelarna och konsekvenserna av detta för förpackningsindustrin.

 

annika olsson (1)Annika Olsson, Professor Lunds Tekniska Högskola

Värdelös eller något att skapa värde från…?
Möjligheten att skapa värde av det som ses av konsumenter som värdelöst. Exempel på industrier som lyckas skapa värde och attraktion (ex. vis alkohol och parfym). Vad kan andra branscher lära sig av detta?

 

 

För mer information och bokning av en plats, gå till www.PackbridgeResearchForum.com. Du kan även kontakta Felix Helander för mer information på felix@packbridge.se.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *