Tema den 23 september: Hur får vi den rätta kunskapen att söka sig till förpackningsindustrin?

Den 23 september fokuserar Packbridge efter 3 på hur vi ska kunna locka rätt kunskap och rätt personer att söka sig till förpackningsbranschen i framtiden.

Behovet av utbildad arbetskraft är stor, inte bara i förpackningsindustrin, det är ett generellt behov. Packbridge har bland annat varit med och hjälpt YH-utbildningen Förpackningstekniker att komma igång i Eslöv, och i till exempel Sunne och Stockholm finns utbildningar som riktar in sig på förpackningsdesign. Genomgående gäller att många av de som går dessa utbildningar får jobb direkt, eller snabbt efter avklarade studier. Det bevisar behovet.

I dessa fall pratar vi nuläge, men det är viktigt att lyfta blicken mot horisonten och se vad som kommer att behövas i framtiden. Vilka kompetenser är det som vi behöver locka till branschen i framtiden? Och hur ska vi lyckas med det, det vill säga vilka är argumenten som får kommande talanger att verkligen vilja jobba i förpackningsbranschen? Hur profilerar vi oss och blir intressanta för olika kompetenser.

Detta är något som vi kommer att ta upp i ett Packbridge efter 3 den 23:e september. Vi kommer dessutom att försöka definiera vilka behov det är som förpackningsindustrin kommer att behöva täcka i framtiden för att möta trender som digitalisering och urbanisering, för att nu bara nämna några områden.

Och, inte minst intressant, hur ser egentligen de nyutexaminerade studenterna på förpackningsbranschen. Varför närmade man sig industrin överhuvudtaget – är det ett lockande område?

Som synes kommer det att bli en intressant eftermiddag. Var vi kommer att hålla till kommer vi att återkomma med, liksom med ett detaljerat program. Under tiden kan du skriva in datumet i din kalender.

Självfallet kommer eftermiddagen att streamas live och som vanligt kommer alla i Packbridge North upptagningsområde att kunna se sändningen hos dem, om man inte vill sitta själv framför sin dator.
Nätverkande är en viktig del i Packbridge evenemang.

Klicka här för anmälan

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *