Tag Archive for: evenemang

Tema den 23 september: Hur får vi den rätta kunskapen att söka sig till förpackningsindustrin?

Den 23 september fokuserar Packbridge efter 3 på hur vi ska kunna locka rätt kunskap och rätt personer att söka sig till förpackningsbranschen i framtiden.

Behovet av utbildad arbetskraft är stor, inte bara i förpackningsindustrin, det är ett generellt behov. Packbridge har bland annat varit med och hjälpt YH-utbildningen Förpackningstekniker att komma igång i Eslöv, och i till exempel Sunne och Stockholm finns utbildningar som riktar in sig på förpackningsdesign. Genomgående gäller att många av de som går dessa utbildningar får jobb direkt, eller snabbt efter avklarade studier. Det bevisar behovet.

I dessa fall pratar vi nuläge, men det är viktigt att lyfta blicken mot horisonten och se vad som kommer att behövas i framtiden. Vilka kompetenser är det som vi behöver locka till branschen i framtiden? Och hur ska vi lyckas med det, det vill säga vilka är argumenten som får kommande talanger att verkligen vilja jobba i förpackningsbranschen? Hur profilerar vi oss och blir intressanta för olika kompetenser.

Detta är något som vi kommer att ta upp i ett Packbridge efter 3 den 23:e september. Vi kommer dessutom att försöka definiera vilka behov det är som förpackningsindustrin kommer att behöva täcka i framtiden för att möta trender som digitalisering och urbanisering, för att nu bara nämna några områden.

Och, inte minst intressant, hur ser egentligen de nyutexaminerade studenterna på förpackningsbranschen. Varför närmade man sig industrin överhuvudtaget – är det ett lockande område?

Som synes kommer det att bli en intressant eftermiddag. Var vi kommer att hålla till kommer vi att återkomma med, liksom med ett detaljerat program. Under tiden kan du skriva in datumet i din kalender.

Självfallet kommer eftermiddagen att streamas live och som vanligt kommer alla i Packbridge North upptagningsområde att kunna se sändningen hos dem, om man inte vill sitta själv framför sin dator.
Nätverkande är en viktig del i Packbridge evenemang.

Klicka här för anmälan

Workshop kring framtidens förpackningar

I förra veckan höll Packbridge tillsammans med tyska livsmedelsklustret FoodRegio och spanska förpackningsklustret Packaging Cluster en workshop i Barcelona, Spanien. Temat var framtidens förpackningslösningar och deltagarna speglade både industrin och värdekedjan.

Vi började heldagen med att identifiera de marknadskrafter som egentligen driver utvecklingen mot framtidens förpackningar. Utifrån det gick vi in på vilka konkreta lösningar som dessa marknadens krav resulterar i. Vi hade en mycket bra diskussion där deltagarna generöst delade med sig av tankar och ideér.

Avslutningsvis gick vi igenom de teknologier som också möjliggör dessa lösningar. Resultatet blev en ”Roadmap” som visar på hur vi tror att framtidens förpackningar kommer att utvecklas.

Packbridge efter 3 fokuserade på förändringar i affärsvärlden som vi bör utnyttja

Efter3_Beneli_150602_05

Robert Östman, Beneli

Det enda som är konstant här i världen är förändringen. Så inledde Per-Stefan Gersbro när Packbridge arrangerade workshopen Packbridge efter 3 hos, och under värdskap av etikettproducenten Beneli i Helsingborg. Man kallar sig själv en ”global, ledande etikettillverkare med en twist” enligt vd Robert Östman. Funktionalitet, design och innovation är det som gör twisten sade han och visade ett kroppsplåster, en etikett som man kan applicera på den mänskliga kroppen och som mäter hjärtfunktionen. Det finns stora pengar att spara. Man jobbar till exempel också tillsammans med Acreo i framtagandet av smarta etiketter med tryckt elektronik som till exempel håller koll på den omgivande temperatur som ett läkemedel utsätts för. Mycket viktigt, inte minst i subtropiska klimat och vid hjälpinsatser. En etikett är fortfarande en etikett men i dag kan den med andra ord vara så mycket mer också.

Temat för dagen var ”How will change in the global business context affect packaging?”. Ett drygt femtiotal personer hade samlats hos Beneli, och som vanligt hängde många på via livestreamen.

Efter3_Beneli_150602_08

Lisa Önnerlid, W Communication Agency

Först ut var Lisa Önnerlid som kommer från kommunikationsbyrån W Communication Agency. Hon gav en bild av vilka som är de mest framträdande trenderna just nu inom kommunikation. Hennes företag gör varje år analyser av vad som är mest aktuellt och i år pekar man följande områden:

Content Marketing
Personalisation
Mobile marketing
Wearable tech
Tradition
Authenticity

Hon hann bara fokusera på av dem, personalisation och authenticity. Alla vill stå fram som personliga och speciella och det finns ett nytt ord för detta i dag ”Youniverse”. Vi vill gärna att hela universum snurrar kring oss. Hur självcentrerade vi är bevisas inte minst av Coca Colas kampanj med förnamn på flaskorna. Det ledde förra året till att koncernen ökade sin omsättning med 2,5 procent och det var första gången på tio år som det pekade uppåt för dem.

Efter3_Beneli_150602_10

Benedicte Kristoffersson, BK Consulting

Tillförlitlighet, eller äkthet, var det andra ordet och det är mycket viktigt för alla varumärken. Konsumenterna måste känna att man kan lita på dem. De som lyckas med detta har stora möjligheter och kan stå emot försök till piratkopiering. Transparens är vad som krävs för att nå dit. Lisa gav en ett antal råd kring de bägge begrepp hon tog upp.

Benedicte Kristoffersson från BK Consulting gav ett antal exempel på förändringar som påverkar förpackningar. Hon har en bakgrund på Procordia, nuvarande Orkla som produktchef och exportdirektör för Felix, numera driver hon sin egen konsultfirma. Hon gav exempel från Orkla på nytänkande inom förpackningar som speglar förändringen. Öppningsbarhet, miljö, on the go och nya sätt att servera mat, fanns med i presentationen. Bland annat visade hon lättöppningslock för glasburkar och minimala förpackningar för superkoncentrerad FUN Light dryck.

Efter3_Beneli_150602_14

Maud Rahm, Flextrus

Maud Rahm som är vd för Flextrus gav sin syn på hur förpackningsindustrin kan dra nytta av den värld vi lever i. Jorden snurrar på som vanligt, men informationsflödet är helt annorlunda. Att kunna hantera detta flöde rätt är nyckeln till framgång menade Maud. Begreppet Big Data är många rädda för men vi ska inte vara det. Det kräver jobb att hantera den, men rätt gjort får man stora fördelar. De som använder data på ett bättre sätt kommer att kunna liknas med de som började pumpa upp olja för länge sedan, det vill säga de kommer att vara mycket framgångsrika. Viktigt är också att förstå sina USP, det vill säga unika säljargument. För framgång krävs också bra arbetskraft och fantastiskt teamwork i organisationen.

Do it with passion or not at all” var Maud Rahms slutord.

Efter3_Beneli_150602_17

Jenny Bramell, IUC Skåne

IUC Skåne och Jenny Bramell tog över scenen efter Maud. IUC står för industriellt utvecklingscentrum och Skåne är en av femton IUC:s i landet. IUC jobbar lite som Packbridge med att koppla ihop människor och företag, men ur ett bredare perspektiv. Även Jenny kom in på digitaliseringen av samhället och pekade på att transparensen ökar i värdekedjan, att allt blir ihopkopplat till allt på en global bas och det gäller att göra den nya teknologin användbar. Hon sa samtidigt att det alltid kommer att finnas behov av mänsklig kontakt, i dag är det tyvärr många som har mer interaktion med sin smartphone än med sin partner.

Viktigt inför framtiden är också den ökande automatiseringen och ökad interaktivitet mellan människa och robot. Vi får inte vara rädda för automatisering.

Var förberedd på framtiden, var hennes slutbudskap. Vad kommer den att betyda för dig, vad kommer den att kräva av ditt företag och hur kan du anpassa dig till den?

Efter3_Beneli_150602_20

Rolf Elmér, Svenskt Näringsliv

Sista man på scenen var faktiskt en man, nämligen Rolf Elmér från Svenskt Näringsliv. Inga förändringar är möjliga om vi inte har järnkoll på ekonomin slog han fast i sin presentation som såg på läget för Sverige rent ekonomiskt. Under de senaste två kvartalen har optimismen inför den framtiden, åtminstone den nära framtiden, ökat i svensk industri slog han fast.

Rolf tog också upp möjligheterna att flytta hem produktion från utlandet till Sverige, så kallad reshoring. Det är en stark trend i USA. Man kan konstatera att mycket verksamhet flyttat ut de senaste 30 åren och det gäller även för ganska små företag. Totalt var det 12 procent av de tillfrågade 6000 företagen som hade verksamhet utomlands och det är en ganska liten andel av dem som flyttat hem produktion igen. De som flyttat hem den har främst gjort det av ekonomiska skäl. Automatisering har ökat möjligheterna att producera på hemmaplan igen. Faktum är trots allt att det är fler företag som flyttar ut produktion ur landet än som tar hem den.

En slutsats från Rolf var att låg lönsamhet bromsar investeringarna i Sverige och att Sverige behöver tydliga reformer för att investeringar ska öka inom R&D och produktion.

Packbridge efter 3 avslutades som vanligt med en paneldebatt, plus att samtliga på plats fick en snabb guidad tur i Benelis produktionshallar innan det var dags för lite kvällsmat.

Tycker du att detta verkade intressant men inte hade möjlighet att vara på plats, kan du som vanligt om du är medlem i Packbridge logga in på PackbridgeTV. Där finns hela eftermiddagen sparad.

 

Efter3_Beneli_150602_19

Packbridge efter 3 den 2 juni – How will change in the global business context affect packaging – How can you make it work in your favour?

Vår värld befinner sig i ständig förändring och det gäller så klart även sätten vi gör affärer på. Men hur påverkar förändringarna förpackningsindustrin och finns det sätt att se till att förändringarna blir till branschens fördel? Dessa enkla frågor tar vi upp i Packbridge efter 3 den 2 juni. Temat för eftermiddagen är ”How will change in the global business context affect packaging  – how can you make it work in your favour?”.
Om du är på plats (eller tar del av livestreamen) kommer du till exempel att få veta mycket mer om globalisering och områden som ekonomiska förändringar, globala utmaningar och knapphet på resurser och om urbanisering där områden som on-the-go, äta ute, konsumentagerande och singelhushåll kommer att tas upp. Naturligtvis kommer även demografin med allt fler äldre, jämställdhet och mixade samhällen samt teknologi med Internet of Things och Industry 4.0 att hinnas med också.

Vi har glädjen att presentera följande föredragshållare:
·      Benedicte Kristoffersson, BK Consulting
·      Jenny Bramell, IUC Skåne
·      Lisa Önnerlid, Just W
·      Maud Rahm, Flextrus
·      Rolf Elmér, Svenskt Näringsliv

Den 2 juni pågår Skåne Innovation Week, ett initiativ från Region Skåne, och Packbridge efter 3 är denna gång en del av denna satsning. Vi kommer att hålla till hos Beneli i Helsingborg, en välkänd etikettproducent som har intressanta lokaler som en del enligt vd Robert Östman liknar vid Louisiana i Danmark. Beneli bjuder inte bara på lokal och förtäring, de sponsrar också livesändningen som produktionsbolaget 16:9 tar hand om.

Som vanligt är språket engelska och vi drar igång 15.01 och är efter en avslutande paneldebatt klara klockan 17.00 då kvällsmat serveras.

Anmäl ditt deltagande till Olof Nyström på  olof@packbridge.se.

Beneli hittar du i den norra delen av Helsingborg, strax söder om Väla köpcentrum. Adressen är Porfyrgatan 5.

Stort intresse från industrin för Packbridge Research Forum

prf2015_150507_18

Lars Samuelson, Lunds universitet

Runt etthundrafemtio personer fanns på plats när Packbridge Research Forum presenterade högaktuell förpackningsforskning från den akademiska världen och från forskningsorganisationer i Norden. Normalt när den akademiska världen presenterar nyheter brukar åhörarna bestå av många från samma värld, men det intressanta med konferensen den 7 maj var att industrin dominerade kraftigt bland åhörarna. Det visar på det stora intresse som industrin har för av det som sker inom forskningen och det är en tydlig signal på att Packbridge Research Forum behövs och är viktig.

Under dagen var fjorton föredragshållare på plats på Medicon Village i Lund och gav en minst sagt mixad blandning av förpackningsforskningen. Här är några exempel.

prf2015_150507_20

Anna Bergstrand, Chalmers Industriteknik

Först ut var Lars Samuelson från Nanometer Structure Consortium på Lunds universitet. Han inledde med att säga att han troligen var den som kunde minst om förpackningar i hela lokalen och sedan tog han alla på en snabb resa i den nanovetenskapliga historian och beskrev läget för nanoforskningen i Lund. Lars hann med att konstatera att nanotekniken är viktig för förpackningsindustrin och att den kommer att bli ändå viktigare i framtiden.

Anna Bergstrand från Chalmers Industriteknik frågade sig om skummade material baserade på så kallad hemicellulosa kan komma att användas som förpackningsmaterial och svaret blev ja. Utvecklingen, som handlar om att gå från fossilbaserade råvaror till förnyelsebara, sker inom ramen för ett projekt som heter SmartFoam, och där Packbridge ingår i arbetsgruppen. Det är ett femårigt projekt som påbörjades 2014.

prf2015_150507_22

Jesper Clement, Copenhagen Business School

Jesper Clement från Copenhagen Business School forskar i hur vi beter oss i butiken och hur vi lägger märke till förpackningar och ny design. Så kallad eye-tracking är viktig i arbete, det gäller att reda ut vad som fångar våra ögon. I stora drag var budskapet att kontrast och form är ett måste, att designen måste vara lätt att förstå för konsumenten som vill kunna fatta snabba och enkla beslut.

Från Innventia kom Peter Rättö och pratade möjligheter med tryckpressar. Kan man använda dem för att skapa funktion på förpackningarna var frågan och svaret var ja, det kan man. Du kan trycka barriärer, ytor som ska upplevas på ett visst sätt eller som ska ge bra grepp till exempel. Med andra ord kan man förbättra förpackningens egenskaper på ett flexibelt sätt.

Att förpackningen är ett viktigt gränssnitt mellan produkten och konsumenten slog Annika Olsson från LTH fast men är den värdelös eller något vi kan skapa värde av. Det är en potentiell värdeskapare konstaterade hon, men ett värde är bara ett värde om konsumenten verkligen upplever det så, annars är det inte ”added value” utan bara extra kostnader. Hon tog i sin presentation även upp den nya boken ”Den (o)hållbara förpackningen” som hon är medförfattare till och som ser på förpackningar inom livsmedel, läkemedel och lyxförpackningar.

prf2015_150507_54

Jouni Lattu, VTT

Dagen inleddes med nano, nästa två föredragshållare, Helena Theander och Niklas Lorén från Chalmers respektive SP Food and Bioscience, tog upp ett alternativ, nämligen grafen som man sade är ett material för framtiden och då även för förpackningsindustrin. Ett område inom beläggning, man kan till exempel skapa superhydrofobiska ytor eller högeffektiva syrebarriärer. Man kan också göra små hål i lagret för att skapa ultrafina membran som tillexempel släpper igenom vattnet men inte saltet om man häller saltvatten på det. Grafen har unik permeabilitet men även unika mekaniska egenskaper.

Hur kan man använda proteinbaserade material för att skräddarsy nya förutsättningar för förpackningar? Den frågan svarade Ramune Kuktaite och Bill Newson, bägge från SLU, på. Några produkter av denna typ finns inte på marknaden idag. SLU ligger i Alnarp så det är inte förvånande att växtbaserade proteiner man utgår ifrån. Det blir biobaserade material med goda gasbarriäregenskaper och som till och med kan användas för att tillverka ätbara förpackningar. Många frågor återstår dock att lösa enligt de bägge föredragshållarna.

prf2015_150507_56

Cecilia Fredriksson, Lunds Universitet Campus Helsingborg

Jouni Lattu representerade finska VTT. Han valde att dyka ganska djupt in i en förpackningsapplikation, barriärpolymerer för konserveringsapplikationer. Det handlade om VTT GAT, en polymer med god syrebarriär och goda mekaniska egenskaper. Tanken är att materialet ska användas som barriär i förpackningar för livsmedel och drycker. År 202 ska man kunna tillverka 8 000 ton per år. Prismässigt kommer man att hamna på samma nivå som välkända EVOH. Dessutom är materialet, till skillnad mot EVOH, bionedbrytbart. När det kommer till syregenomsläpplighet är materialet något bättre än EVOH. Materialet är transparent.

Cecilia Fredriksson är etnolog och kan inte mycket om förpackningar med andra ord. Hon forskar i detaljhandel på Lunds universitet i Helsingborg. Hon diskuterade konsumtionsmönster och moral och etik i konsumtionen.

Under den ganska allomtäckande rubriken Förpackningsforskning hos Dansk Teknologisk Institut tog Søren Østergaard upp flera forskningsprojekt som pågår, och frågan är om inte det som kretsar kring den fiberbaserade flaskan som Carlsberg hoppas kunna fylla öl i om cirka tre år, var det som enskilt drog till sig störst intresse. Efter hans presentation var det många som vill känna, klämma och diskutera.

prf2015_150507_70

Marie Ernstsson från SP Chemistry, Materials and Surfaces

Näst sista talare var Marie Ernstsson från SP Chemistry, Materials and Surfaces, som tog dagen tillbaka mot kemi, är hon diskuterade möjligheterna att förbättra limmer för självhäftande pappersetiketter genom att man identifierar migrerande komponenter. Här handlar det om titta på nanometertjocka ytor. Hennes forskning visar att det finns mycket som påverkar vidhäftning och andra egenskaper.

Dagen avslutades med Axel Steuwer från Invest in Skåne som gav en up to date redovisning av två jätteanläggningar som byggs nästan granne med Medicon Village i Lund, nämligen ESS och Max IV, två gigantiska mikroskop som bygger på synkotroner (Max IV) och neutroner (ESS). Det är några år kvar innan allt är klart, de första neutronerna kan förhoppningsvis skjutas i väg i ESS år 2019. Bägge anläggningarna kan vara till stor hjälp i förpackningsmaterialforskningen.

I anslutning till konferenslokalen fanns en bordsutställning där vi bland annat kunde notera en långväga utställare. Företaget PopPack från San Francisco är ny medlem i Packbridge och hade tagit sig runt halva jorden för att visa sin unika öppningslösning. I en kommentar ett par dagar efter besökte i Sverige uttryckte han och hans fru, som också jobbar i företag, sin uppskattning av dagen.

The intimate gathering of professionals sharing their research and innovations made the journey from San Francisco worth every minute and every mile of travel. We have attended packaging conferences in Germany, Japan, and the United States, and without hesitation we can state that not one of them holds a candle to the unforgettable day we spent with Packbridge members in Lund.

We’ll be back again!

 

Vi tar åt oss av berömmet men är så klart inte nöjda. Det ska bli ändå bättre i framtiden.

packbridge gnget p scenen 7maj-15

Möt framtiden med smart specialisering

Låt oss få påminna om nästa veckas viktigaste möte – Packbridge årsstämma den 23 april. Temat denna eftermiddag är Meet the Future with Smart Specialisation – och avsikten är att ge en bild över dynamiken och riktningen för näringslivet i Skåne och då med ett speciellt fokus på förpackningssektorn.
Ingen årsstämma utan en bra beskrivning av det år som gått. Per-Stefan Gersbro ger oss bilden i vanlig ordning. När allt är klarlagt står fyra talare beredda att knyta an till temat.

Bodil Rosvall Jönsson inleder. Hon är Näringslivschef och VD för Business Region Skåne och har satt den här rubriken på sin presentation: ”Skåne – a region with focus on innovation”.

Representant för industrin är Jan Boberg, vice VD för Ystadsföretaget Scanfill, som har fått ordentlig fart på verksamheten efter inledande år där uthållighet krävs. Scanfill, som ägs av Polykemi, har en affärsidé där man erbjuder kostnadseffektiva och hållbara förpackningsmaterial. Ett bra exempel på ett svenskt, innovativt kunskapsföretag.

Johan Mårtensson är projektledare på Packbridge och tillsammans med entreprenören Robin Thiberg frånInnosensia och Seedfundit kommer han att ge en inblick i det öppna innovationslandskapets möjligheter och hur det kommer att rita om spelplanen.

Programmet kommer att avslutas med en paneldiskussion.  Själva stämman hålls på svenska, presentationerna ges på engelska.

Platsen är Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6 i Malmö. Vi startar klockan 15.00 och är klara 17.00 då vi bjuder på något att äta. Kom gärna en stund före, för en fika och lite mingel.

Anmäl ditt deltagande till Olof Nyström via  olof@packbridge.se

Välkommen till en givande eftermiddag!

Nu är programmet klart för Packbridge Research Forum 2015

Förpackningsforskning är ett omfattande och fascinerande område. Det är en ständigt pågående process som pågår till exempel på universitet och forskningsinstitut. Det handlar både om tekniska utmaningar och praktiska lösningar eller om studier på till exempel konsumentinteraktion eller logistik. På Packbridge Research Forum kommer vi att möta en rad forskare som representerar en stor del av den pågående förpackningsforskningen.

Förpackningsforskning är ett omfattande och fascinerande område. Det är en ständigt pågående process som pågår till exempel på universitet och forskningsinstitut. Det handlar både om tekniska utmaningar och praktiska lösningar eller om studier på till exempel konsumentinteraktion eller logistik.

På Packbridge Research Forum kommer vi att möta en rad forskare som representerar en stor del av den pågående förpackningsforskningen. Reservera därför den 7 maj på Medicon Village i Lund. Du får inte bara del av den senaste forskningen, det ges även tillfällen till nätverkande.

 

Här är något av vad du kommer att få veta mer om om du finns på plats:

Helt nya material som är under utveckling

Bionedbrytbara polymerer med utmärkta barriäregenskaper

Tryckteknik, etiketter och migration

Nanoteknik och möjligheterna med grafen

Konsumenternas nuvarande och framtida syn på shoppingupplevelsen

 

Under dagen kommer även ämnen som förpackningens betydelses för att skapa värde att beskrivas och vi får även en uppdatering om det jättelika forskningscentrat ESS som snart ska stå klart i strax utanför Lund.

 

Så här ser talarlistan ut:

Anna Bergstrand
Chalmers

Jesper Clement
Copenhagen Business School

Marie Ernstsson
SP Technical Research Institute

Cecilia Fredriksson
Lund University, Campus Helsingborg

Ramune Kukaite and Bill Newson
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Jouni Lattu
VTT Technical Research Centre of Finland

Annika Olsson
Faculty of Engineering LTH, Lund University

Søren Østergaard
DTI Danish Technological Institute

Peter Rättö
Innventia

Lars Samuelson
Faculty of Engineering LTH, Lund University

Axel Steuwer
Invest in Skåne

Helena Theander
Chalmers

 

För mer info och anmälan, gå till packbridgeresearchforum.com. Har du frågor kontaktar du Felix Helander på felix@packbridge.se.

Välkomna till Packbridge årsstämma den 23 april – Tema: Meet the Future with Smart Specialisation

Ett år går väldigt snabbt och nu är det åter dags för Packbridge årsstämma. Känslan av att ett år går snabbt kan säkert kopplas till att så mycket har hänt, som vanligt när det gäller Packbridge. Årets stämma har fått ett tema – Meet the Future with Smart Specialisation – och avsikten är att ge en bild över dynamiken och riktningen för näringslivet i Skåne och då med ett speciellt fokus på förpackningssektorn.

Ingen årsstämma utan en bra beskrivning av det år som gått. Per-Stefan Gersbro ger oss bilden i vanlig ordning. När allt är klarlagt står fyra talare beredda att knyta an till temat.

Bodil Rosvall Jönsson inleder. Hon är Näringslivschef och VD för Business Region Skåne och har satt den här rubriken på sin presentation: ”Skåne – a region with focus on innovation”.

Representant för industrin är Jan Boberg, vice VD för Ystadsföretaget Scanfill, som har fått ordentlig fart på verksamheten efter inledande år där uthållighet krävs. Scanfill, som ägs av Polykemi, har en affärsidé där man erbjuder kostnadseffektiva och hållbara förpackningsmaterial. Ett bra exempel på ett svenskt, innovativt kunskapsföretag.

Johan Mårtensson är projektledare på Packbridge och tillsammans med entreprenören Robin Thiberg från Innosensia och Seedfundit kommer han att ge en inblick i det öppna innovationslandskapets möjligheter och hur det kommer att rita om spelplanen.

Programmet kommer att avslutas med en paneldiskussion.

Packbridge blir allt mer internationellt och vi räknar med att en del internationella medlemmar kommer att finnas bland åhörarna. Dessutom kommer presentationerna att livestreamas (som medlem kan du alltså följa det på datorn om du inte har möjlighet att vara på plats). Därför kommer engelska att vara det genomgående språket under mötet.

Platsen är Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6 i Malmö. Vi startar klockan 15.00 och är klara 17.00 då vi bjuder på något att äta.

Anmäl ditt deltagande till Eva Norling Gersbro via eva@packbridge.se.

Välkommen till en givande eftermiddag den 23:e april!

Logiskt att Packbridge efter 3 pratade logistik i Örebro

Fabian Ilgner, Region Örebro Län

Fabian Ilgner, Region Örebro Län

Den 12 mars befann sig Packbridge i Örebro där vi arrangerade Packbridge efter 3. Den här gången handlade det om logistik under rubriken ”It´s all about logistics”. sponsor och värd var Region Örebro Transport och Logistikdagar 2015. Varför Örebro, undrar kanske vän av ordning? Svaret är att Örebro är landets nästa bästa logistikläge, efter Stor-Göteborg och volymen logistikyta växer snabbt. Nyligen har till exempel Posten etablerat en ny terminal i Hallsberg och XXL:s ett nytt svenskt centrallager samt att Würth har byggt ett nytt lager i Örebro. Det innebär nyetablerade logistikytor på hela 62 000 kvadratmeter på kort tid, och mer tillkommer inom kort.

Packbridge efter 3 arrangerades denna gång från en lite udda lokal, nämligen i en av ankomsthallarna på Örebro Airport. Scenen var i princip byggd på bagagebandet, som tack och lov inte var igång!

Först ut på scenen var Fabian Ilgner som är utvecklingschef för logistik i Region Örebro län och han gav en bra bild av vad som händer i regionen inom logistiksektorn. Man förväntar sig en stark tillväxt, både med järnvägs- och lastbilstrafik, och nyligen stod norra Europas största ”truck stop” klar, där lastbilstrafiken erbjuds all tänkbar service, inklusive en gigantisk tvätthall för långtradare. Man är också delaktig i flera stora interregprojekt inom transport.

Stefan Johansson, Losotech

Stefan Johansson, Losotech

Från de övergripande, stora logistikprojekten tog sedan steget ner på detaljnivå via Stefan Johansson, vd på Losotech, som står för Logistic Solotions and Technology. Man säger att man är ett innovationsbolag inom logistiksektorn och har utvecklat pallklotsar av plast som man med hjälp av en enkel maskin ”skjuter” upp i ett kartongark. Nio klotsar behövs för att man ska kunna skapa sin egen pall. En smart och miljösparande teknik. Om man transporterar material för 50 000 pallar och jämför med traditionella pallar så sparar man 10 000 liter bränsle enligt Losotech vilket i sin tur innebär 25 ton mindre CO2-utsläpp. I pengar räknat spara man cirka 14 000 euro. En kund till företaget behöver två lastbilar med träpallar varje dag för sin försörjning. Med Losotechs lösning räcker det med en bil för tio dagars försörjning. Pallklotsarna av plast återvinns efter användningen.

Henrik Ringsberg, Chalmers

Henrik Ringsberg, Chalmers

Henrik Ringsberg från Chalmers berättade om den forskning han gör inom supply chain management. Hans tema var ”Den spårbara förpackningen” med fokus på läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Han inledde med att ge en del uppseendeväckande siffror, till exempel att cirka tio procent av alla läkemedel globalt, är förfalskade, och att sjuhundratusen afrikaner däör varje år på grund av falska malariamediciner. Cirka sju miljoner människor globalt insjuknar varje år i livsmedelsburna sjukdomar. Spårbarhet är med andra ord oerhört viktig. Henrik pekade på de nya möjligheter som ny teknik ger.

Tony Spodnjak är affärsutvecklare inom Region Skåne och driver just nu logistikinitiativet Logistik for Tomorrow. En viktig del av hans budskap var att det måste handla mycket mer om kunden än om logistikföretagen i framtiden, och framtiden är nära. Inte sällan är det till exempel så att logistikföretag bara kör hem varor till kunden utan att veta om han eller hon finns på plats. Om inte, lämnar man en lapp att man varit där och kör igen. Detta borde gå att undvika med smartare planering och Tony efterlyser nya regelverk eller ramar för logistiken i våra städer. Vi kan inte ha företag som kör omkring i staden till platser där det inte finns någon som tar emot. Det måste bli slut på denna röra, och kunderna måste få relevant information om transporterna. Dagens moderna kommunikationsteknik möjliggör stora förändringar.

Tony Spodnjak, Logistik for Tomorrow

Tony Spodnjak, Logistik for Tomorrow

Tony brinner mycket för cykeln som transportmedel och visade också exempel på ett transportbolag i Malmö som har cyklar, delvis eldrivna, med ett släp, för transport av varor. Mycket miljövänligt. Eldrivet är framtiden även för bilar, enligt Tonys Spodnjak.

Mattias Geisler, Airia

Mattias Geisler, Airia

Programmet avslutades med att Mattias Geisler, vd för Airia, berättade om företagets helt nya löparsko som tagit tjugo år att utveckla. Det är en sko som tack vare sin konstruktion gör att en löpare kan minska sin löptid på en sträcka med mellan en och sju procent. Den snabbaste löpskon i världen, enligt Mattias, men man får väl förutsätta att det måste finnas en fot i den för att den ska bli snabb! Det handlar om biomekanisk optimering. Örebro var en gång i tiden känd som skostaden i Sverige, men nu finns inte mycket skotillverkning kvar. Airia är ett undantag. Det är en nischprodukt som är global och som säljs via direktförsäljning.

Mattias berättade om hur man tänkt i sin försäljning som bygger på on-lineförsäljning och hur deras logistik fungerar. Man jobbar med en mjukvara som heter Shipwire och som är enkel och ger många fördelar. Förpackningsmässigt har man satsat på en lösning som innebär att man kan sända skorna utan att det behövs en ytterförpackning. Man ville kunna fästa en etikett på förpackningen och sända iväg den. Man bestämde sig för att skapa en snygg insida i stället för utsida.

I vanlig ordning avslutades eftermiddagen med en paneldiskussion där även frågor från tittarna via livestreamen diskuterades.

Örebroeventet var ännu ett exempel på Packbridge ambition att vara synliga över hela landet och att jobba med andra, närliggande ämnen och kluster där förpackningen spelar en viktig roll.

1.orebro flygplats

Platsen där industrin möter akademin – Packbridge Research Forum 2015, Medicon Village i Lund, 7 maj

Vad kan vi förvänta oss i nya material, vad innebär nanotekniken för förpackningsindustrin, hur blir förpackningens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, vad händer i konsumentens undermedvetna i butik, och så vidare? Det är frågor som ställs på sin spets på Packbridge Research Forum 2015 den 7 maj på Medicon Village i Lund. Låt oss presentera några av talarna.

Förpackningsforskning är ett stort, spännande och ständigt pågående arbete som försiggår på universitet och forskningsinstutitioner. Det spänner över tekniska utmaningar och praktiska lösningar men också över konsumentinteraktion och logistiklösningar.

Framtidens förpackningslösningar utarbetas redan idag men är kanske inte synliga för alla. Detta är något som vi vill ändra på genom att bjuda in till en dag av uppdatering på vad som händer inom förpackningsforskningsområdet och därmed vart förpackningsindustrin är på väg.

Vi kommer att presentera talare efter hand men kan redan nu introducera följande fyra inspirerande talare:

helena theanderHelena Theander, Programchef SIO Grafen

Grafen – framtidens material även inom förpackningsbranschen?
Grafen är bara ett atomlager tunt kol med har unika egenskaper, så som ogenomtränglighet för gaser och vätskor, genomskinligt, starkt , elektrisk och termiskt ledande. Vi berättar om pågående grafensatsningar i Sverige och specifikt om ett projekt med grafen som en barriär i förpackningsmaterial.

 

lars samuelsonLars Samuelson, Professor Lunds Tekniska Högskola

Nanoteknologi ökar värdet på en förpackning
Nanoteknologi kan möjliggöra energibesparingar för avancerad förpackningsteknologi, med en potential att stödja sensorer såväl som kommunikationssystem. Speciellt intressant är våra försök att omvandla solstrålning till energi till en låg kostnad med hjälp av vår unika ”nanowire” teknik.

 

axel steuwer 2Axel Steuwer, Business Development Manager, Invest in Skåne

Förpackningsmaterials forskning med neutron och synkotron källor: Max IV and ESS
Med två av världens ledande forskningsresurser, MAX IV and ESS, under byggande i Lund, placeras Skåne i en ledande position när det gäller avancerad material forskning. I denna presentation kommer vi att förklara fördelarna och konsekvenserna av detta för förpackningsindustrin.

 

annika olsson (1)Annika Olsson, Professor Lunds Tekniska Högskola

Värdelös eller något att skapa värde från…?
Möjligheten att skapa värde av det som ses av konsumenter som värdelöst. Exempel på industrier som lyckas skapa värde och attraktion (ex. vis alkohol och parfym). Vad kan andra branscher lära sig av detta?

 

 

För mer information och bokning av en plats, gå till www.PackbridgeResearchForum.com. Du kan även kontakta Felix Helander för mer information på felix@packbridge.se.